menu
LOGIN Home Product Activity About Contact Dr.Jel Success DataPrivacyPolicy

I am Dr.Jel

ภก.ดร.ปัณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี (เจล)

drjel profile

Dr.Pannawit Chottechathammaneeประวัติ
ชื่อ - นามสกุล : ภก.ดร.ปัณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี (เจล)
วัน / เดือน / ปีเกิด : 1 ตุลาคม 2534

การศึกษา
มัธยมศึกษา : รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ปริญญาตรี : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาโท : คณะวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ปริญญาเอก (กิตติมศักดิ์) : Honorary Doctorate Degree Business Adminstration, International University of Morality, Florida, USA
ปริญญาเอก (กำลังศึกษา) : คณะนิเทศศาสตร์ สาขาสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้า

 • ตำแหน่งทางธุรกิจและสังคม
 • ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท ออกานิกส์ เลเจนดารี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท ออกานิกส์ คอสเม่ จำกัด
 • ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท ออกานิกส์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด
 • ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท ออกานิกส์ กรีนส์ ฟาร์ม จำกัด
 • ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท ด็อกเตอร์ เจล จำกัด
 • คณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวะศึกษานครปฐม
 • ที่ปรึกษา International Council for Small Business Thailand (ICSB) President of Supplement & Cosmetic Business Online and Younger Enterpreneur ICSB
 • ผู้ทรงคุณวุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
 • ผู้ทรงคุณวุฒิหลักสูตร วิทยาการเครื่องสำอาง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ผู้แต่งหนังสือ "CEO น้อยร้อยล้าน ความสำเร็จของเด็กหลังห้อง" ระดับ Best Seller และ Recommended ของซีเอ็ดบุคส์
 • ผู้แต่งหนังสือ "ลูกรวยสอนพ่อ" จากสำนักพิมพ์ซีเอ็ดบุคส์ คำนิยมโดย น้าเน็ก ฌอน เอเท็น อั๋น โปรดิวเซอร์ยุง
 • รางวัล Innovation Awards 2021 ในหมวดธุรกิจเครื่องสำอาง ร่วมกับบริษัทมหาชนชั้นนำในประเทศ
 • รางวัล Innovation Awards 2022 ในหมวดธุรกิจอาหารเสริม ร่วมกับบริษัทมหาชนชั้นนำในประเทศ
 • รางวัล Product of the Year 2021 ในกลุ่มวิตามินอาหารเสริมเจ้าเดียวในไทยที่ปลอดภัยและมีนวัตกรรม
 • วิทยากร สภาหอการค้าไทย, กรมสรรพากร, มหาวิทยาลัยหอการค้า , UTCC, กระทรวงพานิชย์, สมาคมผู้สื่อข่าวแห่งประเทศไทย, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (MBA) , มหาวิทยาลัยราชภัฎจอมบึง, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, COSMEX, Cosmoprof
 • เจ้าของเพจ Jellywalker ในLine@ : เพจบุคคลที่มีผู้ติดตามอันดับต้นๆ รวมกว่า 8 แสนคน
 • เจ้าของเพจ Facebook เพื่อความบันเทิงต่างๆ : เพจ Facebook ซึ่งมียอดติดตามรวมทั้งสิ้นกว่า 5 ล้านคน อาทิ เพจมนุษย์แฟนเก่า เพจคำคม คนเมา เพจทาสของหวาน เป็นต้น
 • เจ้าของ Twitter มนุษย์แฟนเก่า : สำหรับรีวิว ยอดผู้ติดตามไม่ต่ำกว่า 9 แสนคน
 • ตัวแทน ตัวแทนประเทศไทยที่ทำข้อสัญญาตกลงธุรกิจระหว่างไทย-ลาว ของกรมส่งเสริมการส่งออก DITP
 • ข้อมูลสำหรับติดตามผลงาน
 • Facebook : Pannawit Jel Chottechathammanee
 • Fanpage : Dr.Jel Pannawit
 • Line : jelrx
 • Line Official : @jellywalker
 • Instagram : jellywalkerr
 • Tiktok : @doctorjel
 • Twitter : @manutfankow
 • Youtube : Doctor Jel
 • Line Official : @jellywalker
 • Email : admin@organicscosme.com
 • Website : www.doctorjel.co.th
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0941945639 / 0945192222 / 0979988887 / 0987878993

วิทยากรพิเศษ

เป็นวิทยากรพิเศษ ที่ได้รับเชิญไปยัง

รางวัล
- รางวัล SME of the year award 2019
- รางวัลธุรกิจและผลิตภัณฑ์ดีเด่น แห่งปี 2559 Best Biz & Product Awards 2016
- รางวัลโล่ ทรงประทานจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
- รางวัลสิงห์ทอง สาขานักพัฒนและผู้บริหารดีเด่นแห่งปี 2016
- รางวัลสิ่งนขเณศ สาขานักพัฒนาและผู้บรินารดีเด่นแห่งปี 2016
- รางวัล CEO Thailand Awards 2016 สาขาผู้บริหารดีเด่นแห่งปี 2016
- รางวัล Asean Awards 2016 โครงการเสริมสร้างผู้บริหารและนักพัฒนาระดับสูงสู่ประชาคมอาเซียน
- รางวัล Best Beauty Product 2016
- รางวัล Top Brand Awards 2017
- รางวัล ประกาศนียบัตรและเหรียญที่ระลึกจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโครงการในมูลนิธิชัยพัฒนา
- โล่เกียรติคุณ จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในงานมหกรรมดนตรี ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงท่องเที่ยว และ กีฬา
- รางวัล ทูตรักแม่ สาขาลูกกตัญญูแห่งปี 2016
- รางวัล ลูกดีเด่นแห่งปี 2016


My Photos


บริษัท ด็อกเตอร์ เจล จํากัด (สํานักงานใหญ่)

ที่อยู่ 87 หมู่ 2 ต.บ่อพลับ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทร 0979988887 | E-Mail contact.drjel@gmail.com

บริษัท ด็อกเตอร์ เจล จํากัด (สาขาโรงงาน)

ที่อยู่ 78/9 หมู่ 3 ต.บ่อพลับ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทร 0979988887 | E-Mail contact.drjel@gmail.com