LOG IN Home Product Activity About Contact Dr.Jel


Dr.Jelธุรกิจสุขภาพ และความงาม

ธุรกิจสุขภาพ และ ความงาม ผลิตภัณฑ์พรีเมียม รองรับการพัฒนาสู่อาหารเสริมทางการแพทย์ โดย ภก.ดร.ปัณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี หรือ คุณเจล ผู้มีความรู้และมีความเชี่ยวชาญในการผลิตอาหารเสริมและเครื่องสำอาง ด้วยตนเอง โดยมีโรงงานการผลิตเป็นของตัวเองที่มี มาตรฐานจาก ISO 9001:2015, ISO 22000, Green Industry, Asean GMP, GMP Codex, Halal รับรอง อยู่ที่จังหวัดนครปฐม และยังมีฟาร์มเพาะเลี้ยงเห็ดและถั่งเช่าและสมุนไพรต่างๆ ที่ได้รับ มาตรฐานสูงในการผลิตสินค้า ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดจันทบุรี

ภก.ดร. ปัณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี CEO ของ Dr.Jel นอกจากเป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญด้านอาหารเสริมและเครื่องสำอางแล้ว ยังเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อย เคยออกหนังสือ CEO อายุน้อยร้อยล้าน และ หนังสือลูกรวยสอนพ่อ ของทาง SE-ED มาแล้ว ซึ่งผลิตภัณฑ์ของ ดร.เจล มีมากกว่า 30 รายการ ทั้งด้านสุขภาพ ความงาม เรือนร่าง

ภายใต้การทำงานของกลุ่มบริษัท ออกานิกส์ ที่เป็นบริษัทต้นกำเนิดของการทำงานในสาย ธุรกิจนี้ โดยบริษัทจะทำงานตั้งแต่ต้น ในทางด้านการวิจัยพัฒนาสินค้า คัดสรรวัตถุดิบการผลิต คุณภาพ ขั้นตอนการผลิต ออกแบบบรรจุภัณฑ์ การส่งมอบสินค้า การตลาด ตลอดจนช่องทาง การจัดจำหน่าย อีกทั้งการเป็น 1 ใน 5 โรงงานผลิตในประเทศไทย ที่สามารถผลิตและวิจัย อาหารเสริมทางการแพทย์ ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าDr.Jelเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ปลอดภัย คุณภาพสูง พร้อมกับตอบโจทย์ความต้องการดูแลสุขภาพของคนทุกเพศทุกวัย

ซึ่งทางองค์กรของเรา ร่วมเซ็นสัญญาจับมือกับดร.อนุวัฒน์ หลายกิจรุ่ง กรรมการบริษัท เอวีเอส อินโนเวชัน จำกัดในเครือของอุทยานวิทยาศาสตร์ และดร.สรวง สมานหมู่ ผู้นำทีมวิจัย จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อวิจัยและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ระดับนวัตกรรมให้กับแบรนด์ Dr.Jel

เป้าหมายของธุรกิจและพันธกิจของ Dr.Jel ทั้งลูกค้าและตัวแทน คือ ใช้สินค้าที่ราคาจับต้องได้ มีการกระจายรายได้ให้กับบุคคลทุกคนที่ต้องการสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับตนเอง ลูกค้าและตัวแทนมีชีวิตที่ดีขึ้นจากผลิตภัณฑ์ของ Dr.Jel