menu
LOGIN Home Product Activity About Contact Dr.Jel Success DataPrivacyPolicy


Dr.Jelธุรกิจสุขภาพ และความงาม

ธุรกิจสุขภาพ และ ความงาม ผลิตภัณฑ์พรีเมียม รองรับการพัฒนาสู่อาหารเสริมทางการแพทย์ โดย ภก.ดร.ปัณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี หรือ คุณเจล ผู้มีความรู้และมีความเชี่ยวชาญในการผลิตอาหารเสริมและเครื่องสำอาง ด้วยตนเอง โดยมีโรงงานการผลิตเป็นของตัวเองที่มี มาตรฐานจาก ISO 9001:2015, ISO 22000, Green Industry, Asean GMP, GMP Codex, Halal รับรอง อยู่ที่จังหวัดนครปฐม และยังมีฟาร์มเพาะเลี้ยงเห็ดและถั่งเช่าและสมุนไพรต่างๆ ที่ได้รับ มาตรฐานสูงในการผลิตสินค้า ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดจันทบุรี

ภก.ดร. ปัณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี CEO ของ Dr.Jel นอกจากเป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญด้านอาหารเสริมและเครื่องสำอางแล้ว ยังเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อย เคยออกหนังสือ CEO อายุน้อยร้อยล้าน และ หนังสือลูกรวยสอนพ่อ ของทาง SE-ED มาแล้ว ซึ่งผลิตภัณฑ์ของ ดร.เจล มีมากกว่า 30 รายการ ทั้งด้านสุขภาพ ความงาม เรือนร่าง

ภายใต้การทำงานของกลุ่มบริษัท ออกานิกส์ ที่เป็นบริษัทต้นกำเนิดของการทำงานในสาย ธุรกิจนี้ โดยบริษัทจะทำงานตั้งแต่ต้น ในทางด้านการวิจัยพัฒนาสินค้า คัดสรรวัตถุดิบการผลิต คุณภาพ ขั้นตอนการผลิต ออกแบบบรรจุภัณฑ์ การส่งมอบสินค้า การตลาด ตลอดจนช่องทาง การจัดจำหน่าย อีกทั้งการเป็น 1 ใน 5 โรงงานผลิตในประเทศไทย ที่สามารถผลิตและวิจัย อาหารเสริมทางการแพทย์ ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าDr.Jelเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ปลอดภัย คุณภาพสูง พร้อมกับตอบโจทย์ความต้องการดูแลสุขภาพของคนทุกเพศทุกวัย

ซึ่งทางองค์กรของเรา ร่วมเซ็นสัญญาจับมือกับดร.อนุวัฒน์ หลายกิจรุ่ง กรรมการบริษัท เอวีเอส อินโนเวชัน จำกัดในเครือของอุทยานวิทยาศาสตร์ และดร.สรวง สมานหมู่ ผู้นำทีมวิจัย จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อวิจัยและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ระดับนวัตกรรมให้กับแบรนด์ Dr.Jel

เป้าหมายของธุรกิจและพันธกิจของ Dr.Jel ทั้งลูกค้าและตัวแทน คือ ใช้สินค้าที่ราคาจับต้องได้ มีการกระจายรายได้ให้กับบุคคลทุกคนที่ต้องการสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับตนเอง ลูกค้าและตัวแทนมีชีวิตที่ดีขึ้นจากผลิตภัณฑ์ของ Dr.Jel

ธุรกิจสุขภาพและความงาม
ผลิตภัณฑ์พรีเมียมรับรองสูตรจากเภสัชกร

ความเป็นมา

ธุรกิจสุขภาพ และความงาม ผลิตภัณฑ์พรีเมียมรองรับการพัฒนาสู่เสริมอาหาร ทางการแพทย์ โดย ภก.ดร.ปัณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี หรือ คุณเจล ผู้ที่มีความ รู้และมีความเชี่ยวชาญในการผลิตเสริมอาหารและเครื่องสำอางด้วยตนเอง โดยมี โรงงานการผลิตเป็นของตัวเองที่มีมาตรฐานจาก ISO 9001 :2015, ISO 22000, Green Industry, Asean GMP, GMP Codex, Halal รับรอง ตั้งอยู่ที่จังหวัด นครปฐม และยังมีฟาร์มเพาะเลี้ยงเห็ด, ถั่งเช่า และสมุนไพรต่างๆ ที่มีมาตรฐานสูงสำหรับการผลิตสินค้า ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดจันทบุรี

ภายใต้การทำงานของกลุ่มบริษัท อกานิกส์ ที่เป็นบริษัทต้นกำเนิดของการทำงานในสาย ธุรกิจนี้ โดยบริษัทจะทำงานตั้งแต่ต้นในทางด้านการวิจัยพัฒนาสินค้า คัดสรรวัตถุดิบ การผลิต คุณภานตอนการผลิต ออกแบบบรรจุภัณฑ์ การส่งมอบสินค้า การตลาด ตลอดจนช่องทางการจัดจำหน่าย อีกทั้งการเป็น 1 ใน 5 โรงงานผลิตในประเทศไทยที่ สามารถผลิตและวิจัยเสริมอาหารทางการแพทย์ ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่า Dr.Jel เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ปลอดภัย คุณภาพสูง พร้อมกับตอบโจทย์ความ ต้องการดูแลสุขภาพของคนทุกเพศทุกวัย

ซึ่งทางองค์กรของเราร่วมเซ็นสัญญาจับมือกับเครือของอุทยานวิทยาศาสตร์ และผู้นำทีม วิจัยจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อวิจัยและพัฒนา สูตรผลิตภัณฑ์ระดับนวัตกรรมให้กับแบรนด์ Dr.Jel

เป้าหมายของธุรกิจและพันธกิจของ Dr.Je ทั้งลูกค้และตัวแทน คือ ใช้สินค้าที่ราคา จับต้องได้ มีการกระจายรายได้ให้กับบุคคลทุกคนที่ต้องการสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับ ตนเอง ลูกค้าและตัวแทนให้มีชีวิตที่ดีขึ้นจากผลิตภัณฑ์ของ Dr.Jel

สินค้าที่มีมากกว่า 30 รายการ

เป็นออร์แกนิกและคุณภาพพรีเมียมทุกสินค้าของ Dr.Jel

รองรับด้วยมาตรฐานสากลจาก


ประธานกรรมการบริษัท


ภก.ดร. ปัณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี CEO ของ Dr.Jel นอกจากเป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญด้านเสริมอาหารและเครื่องสำอางแล้ว ยังเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุ ยังน้อย ซึ่งผลิตภัณฑ์ของ ดร.เจล มีมากกว่า 30 รายการ

ดร.เจล เรียนจบปริญญาตรี จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาวิชาทคโนโลยีสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ ซึ่งเน้นทั้งด้านเกสัชฯ และดัานโปรแกรมเมอร์ เมื่อจบมาจึงทำได้ทั้งเขียนโปรแกรม สร้างเว็บไซต์หรือเซ็ตอัพระบบจ่ายยาในโรงพยาบาลได้ด้วย

นวัตกรรม CBD

มาตรฐานระดับโลกครั้งแรกในไทย


แบรนด์น้องใหม่กี่เพิ่งเกิดได้เพียงไม่ถึงปีสำหรับ บริษัท ด็อกเตอร์ เจล จำกัด ภายใต้ กลุ่มธุรกิจออกานิกส์ กรุ๊ป คว้ารางวัลชนะเลิศ Product Innovation Awards 2021 สาขาผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวจากผลิตภัณฑ์ Dr. Jel Concentrate Brightening Deluxe Cream (ด็อกเตอร์ เจล คอนเซนเทรต ไบรท์เทนนิ่ง ดีลักซ์ครีม) ซึ่งถูกรังสรรค์จากสารสกัดที่ให้ผลลัพธ์คล้ายกับ CBD (Cannabidiol) ที่ได้จากผลน้อยหน่า ออสเตรเลียหรือเซอรีโมยา (Cherimoya) ซึ่งเป็นสารตัวเดียวที่มีงานศึกษาว่าออกฤทธิ์คล้ายสาร CBD มีอยู่ในกัญชงหรือกัญชา เพื่อช่วยลดการอักเสมของผิวพรรณ


นวัตกรรม Call Synapse

กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูแลสายตา


ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีอาร์อี "ดูแลทุกปัญหาของดวงตา" มีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็น ลดอาการต้าแห้ง ลดอาการเมื่อยล้าของตา ด้วยนวัตกรรม Cell Synapse ล่าสุดในอุตสาหกรรม Nutraceutical เป็นเทคโนโลยีที่ใช้สารสกัด จากธรรมชาติ 100% คิดค้นโดยนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล โดยจะช่วยนำพาสารที่ต้องการออกฤทธิ์โดยการใช้สารสื่อประสาทเป็นตัวนำทำให้เพิ่มการดูดซึม ออกฤทธิ์ และเห็นผลได้อย่างสูงสุดได้รับรางวัล Seoul International Invention Fair 2019 (S11F 2019 Bronze Award) และสิทธิบัตรเฉพาะของ สวทช. (NSTDA) ในเครือของ Thailand Science Park อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP Codex แล: HACCP

นวัตกรรม Call Synapse

กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีอาร์เค


นวัตกรรมใหม่ล่าสุด อีก 1 ผลงานสารสกัดที่ ร่วมวิจัยกับ สวทช. บอกลาการกิน "โกโก้" แบบเดิมๆ ด้วยนวัตกรรม "คาเคา" จากฮอลแลนด์ ที่เกิดจากการ สกัดเย็นโดยยังทรงคุณค่าของ Superfood ไว้ครบถ้วน และสูงกว่าโกโก้ถึง 4 เท่า ผสานกับ Ginkgo Extract ที่ได้รางวัลจากนวัตกรรม Cell Synapse รางวัลโนเบล 2 ปีซ้อน จากแคนาดา ที่สามารถช่วยข้าไปบำรุงสมองได้อย่างตรงจุดและเห็นผลดีกว่าทั่วไปถึง 25 เท่า คุมหิว ไม่เบลอ บำรุงสมอง เสริมภูมิคุ้มกัน เสริมสร้างแคลเซียม ไม่อาละวาดเพราะโมโหหิว สามารถรับประทานได้ทุกเพศทุกวัย


นวัตกรรม Cordycepin

ถั่งเช่า จาก ออกานิกส์ กรีนส์ ฟาร์ม


เราใช้ ถั่งเช่า จาก ออกานิกส์ กรีนส์ ฟาร์ม ซึ่งเป็นฟาร์มในเครือของ บริษัท ด็อกเตอร์ เจล จำกัด มีค่า Cordycepin ถึง 22000 ppm ซึ่งสูงที่สุดในประเทศไทย เพาะเลี้ยงด้วยลำแสง ซิงโครตรอน ซึ่งทำให้ค่า Adenosine สูง (เป็นสารที่ให้พลังงานกับเซลล์) ในถั่งเช่า หรือ Cordycepins มีงานวิจัยจากทั่วโลกพบว่าสามารถช่วย บำรุงกำลัง แก้อ่อนเพลีย เสริมภูมิคุ้มกัน เพิ่มการไหลเวียนเลือด บำรุงโลหิต ต้านแบคทีเรีย รักษาไตอักเสบ บำรุงไต ต้านมะเร็ง บำรุงหัวใจ บำรุงระบบสืบพันธุปรับสมดุลร่างกาย ข้าไปสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรค อีกทั้งยังสามารถ รักษาอาการอักเสบในทุกส่วนของร่างกาย ซึ่งเราเล็งเห็นคุณสมบัติจากสรรพคุณในถั่งเช่า จึงหยิบมาเป็น ส่วนหนึ่งในสารสกัดในผลิตภัณฑ์ของเรา ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สารสกัดถั่งเช่ามี 3 ตัวด้วยกัน ได้แก่ Shizen (Dr.U), DRZ (Dr.Z) และ Hulx (Dr.X)

Shizen (Dr.U)

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชิเซ็น (ด็อกเตอร์ ยู)


ชิเซ็นเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปแบบซอฟเจล ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทาน ให้ร่างกายแข็งแรง ลดอาการ ภูมิแพ้ รวมไปถึงไซนัส หอบหืด ไมเกรน อีกทั้งยังช่วยให้ นอนหลับสนิท เหมาะกับคนที่ต้องการเสริมภูมิคุ้มกันให้กับ ร่างกาย คนที่ป่วยบ่อย ที่เป็นภูมิแพ้ หอบหืด แพ้ภูมิตัวเอง หรือคนที่ต้องการได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน เช่น พนักงานออฟฟิศ นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่ต้องใช้สมอง เป็นประจำ

Product Of The Year Awards 2021


นิตยสาร Business+ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยการจัดการ ได้คัดเลือก “Dr.Jel Shizen (Dr.U)” ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในกลุ่มอาหารเสริมและวิตามิน คัดเลือกจากคุณภาพสินค้า ประสิทธิภาพ และยอดขาย โดยนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งรวมไปถึงบริษัทใหญ่ๆในปีนี้ที่ได้รางวัลในหมวดอื่นๆด้วย เช่น Kerry AIA Cotto Thanachart Major Amado Nova MiniCooper BMW Seagate Zipmex

DRZ (Dr.Z)

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีอาร์แซด


อาหารเสริม DRZ (Dr.Z) สำหรับคนนอนไม่หลับ หรือนอนหลับยาก ด้วยสารสกัดธรรมชาติ 100% ช่วยให้ คุณหลับสบาย หลับสนิทและลึก ช่วยให้ร่างกายได้พักผ่อน อย่างเต็มที่อย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน ทำให้ตื่นมาอย่าง สดชื่นร่างกายพร้อมที่จะทำกิจกรรมในเช้าวันใหม่ได้เป็น อย่างดี

Hulx (Dr.X)

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฮัค (ด็อกเตอร์ เอ็กซ์)


Hulx มีส่วนผสมของสารสกัดจากธรรมชาติ 100% มีส่วนช่วยในเรื่องสมรรถภาพทางเพศของท่านชายดีขึ้น ช่วยฟื้นฟูและบำรุงสุขภาพส่วนปลายโดยเฉพาะในส่วนของ กล้ามเนื้อ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มฮอร์โมนเพศชาย เพิ่มการ แสดงออกของความเป็นชายมากยิ่งขึ้น เร่งการพักฟื้นของ กล้ามเนื้อให้สมบูรณ์

เกียรติประวัติและรางวัลที่ได้รับ

บริษัท ด็อกเตอร์ เจล จำกัด


2021

รางวัล Product Innovation Awards ในหมวดธุรกิจนวัตกรรมด้านเครื่องสำอาง

รางวัล Product Of The Year Awards 2021


2019

รางวัล SME of the year award


2017

รางวัล Top Brand Awards


2016

รางวัลธุรกิจและผลิตภัณฑ์ดีเด่น แห่งปี 2559 Best Biz & Product Awards


2016

รางวัลสิงห์ทอง สาขานักพัฒนาและผู้บริหารดีเด่นแห่งปี


2016

รางวัลสิงห์ทอง สาขานักพัฒนาและผู้บริหารดีเด่นแห่งปี


2016

รางวัล CEO Thailand Awards 2016 สาขาผู้บริหารดีเด่นแห่งปีรางวัล


2016

รางวัล Asean Awards โครงการเสริมสร้างผู้บริหารและนักพัฒนาระดับสูงสู่ประชาคมอาเซียน


2016

รางวัล Best Beauty Product


2016

รางวัล ทูตรักแม่ สาขาลูกกตัญญูแห่งปี


2016

รางวัล ลูกดีเด่นแห่งปี


โล่เกียรติคุณ จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในงานมหกรรมดนตรี ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงท่องเที่ยว และกีฬา


รางวัล ประกาศนียบัตรและเหรียญที่ระลึกจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโครงการในมูลนิธิชัยพัฒนา


รางวัลโล่ ทรงประทานจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ


ความสำเร็จในการเป็นผู้ก่อตั้งแบรนด์ Dr.jel
ที่จำหน่ายมากว่า 2 ปี มีตัวแทนสนับสนุนการขายกว่า

"1,000 ราย"

ด้วยระบบตัวแทนจำหน่าย

พร้อมให้บริการคุณอย่างมีประสิทธิภาพ


ระบบตัวแทนจำหน่าย Dropship หรือเรียกอีกอย่างว่า ระบบตัวแทนแบบไม่สต๊อคสินค้าคือการที่คุณเอาสินค้าของ Dr.Je มาขายบนโลกออนไลน์ วิธีการนี้จะคล้ายๆกับการ พรีออเดอร์เพียงแต่ว่าการขายแบบระบบตัวแทนนี้มีสินค้าพร้อมส่งได้ทันทีโดยร้านค้าที่คุณเป็นตัวแทนขายไม่ต้องรอรวบรวมออเดอร์แล้วรอผลิตก่อนถึงจะจัดส่งได้

คุณไม่จำเป็นต้องจัดการในเรื่องของการผลิตหรือดูแลสินค้าคงคลังและการจัดส่งด้วยตัวเองเพียงแค่คุณเป็นสมาชิกกับเรา เรามีสิทธิพิเศษให้มากมาย ทีมงานมืออาชีพที่พร้อมให้คำแนะนำตลอด 24 ชั่วโมง และยังมีระบบ Support ที่ทันสมัย

ภาพระบบตัวแทนจำหน่าย Dr.Jel

ภาพกิจกรรม Training สมาชิก Dr.Jel

สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย

บริการจัดส่งฟรี รองรับเก็บเงินปลายทาง


 • สินค้านวัตกรรมคุณภาพพรีเมียม
 • โบนัสเงินสดทุกสิ้นเดือน
 • ทริปท่องเที่ยวสุดหรู
 • กำไรขายปลีกสูงสุดถึง 200%
 • ทีมงานมืออาชีพที่พร้อมให้คำแนะนำตลอด 24 ชั่วโมง
 • ระบบ Support ที่ทันสมัย
 • บริษัท ด็อกเตอร์ เจล จํากัด (สํานักงานใหญ่)

  ที่อยู่ 87 หมู่ 2 ต.บ่อพลับ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
  โทร 0979988887 | E-Mail contact.drjel@gmail.com

  บริษัท ด็อกเตอร์ เจล จํากัด (สาขาโรงงาน)

  ที่อยู่ 78/9 หมู่ 3 ต.บ่อพลับ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
  โทร 0979988887 | E-Mail contact.drjel@gmail.com